Forlængerwire til balance 9336LAX-9350AX

Forlængerwire til balancer 9336LAX-9350AX
Artikel nr. Tekst Wire Ø. Karabin
726000159 Forlængerwire 500 mm. 2,5 mm. 80 mm.
726000160 Forlængerwire 1000 mm. 2,5 mm. 80 mm.
726000161 Forlængerwire 2500 mm. 2,5 mm. 80 mm.
726000162 Forlængerwire 3000 mm. 2,5 mm. 80 mm.
726000163 Forlængerwire 5000 mm. 2,5 mm. 80 mm.

SKU: 726000159 - 726000163 Category: